o projekcie

Wyszukiwarka działań w ramach programu PROW 2014-2020 została sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Pozwala łatwo znaleźć dofinansowanie. Wystarczy zaznaczyć „rodzaj beneficjenta”, czyli dla kogo szukamy programu oraz „rodzaj dofinansowania”, czyli na co potrzebujemy środków. Na dole strony pojawią się wówczas odpowiednie operacje z PROW 2014-2020. Można także skorzystać z prostej wyszukiwarki tekstowej

Działania, poddziałania oraz rodzaje operacji wspierane ze środków PROW 2014-2020 zostały określone w poszczególnych rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, aby się z nimi zapoznać zapraszamy na stronę internetową MRiRW.

rodzaj beneficjenta

rodzaj dofinansowania